Kameraet indeholder en funktion, der kan dæmpe den støj, der opstår ved høj ISO. Her kan du se, hvordan du indstiller funktionen. Se også, hvordan du øger rækkevidden for din blitz ved hjælp af ISO.