På en Windows-pc kan man via en besværlig process angive, hvilke programmer computerens processor især skal bruge kræfter på. Prio gør det meget nemmere. Programmet fungerer som en udvidelse af Windows’ Jobliste, som du får frem ved at højreklikke på proceslinjen og vælge Jobliste eller ved blot at taste Ctrl + Shift + Esc. Sørg for, at de programmer, du vil prioritere er åbne. Vælg Flere oplysninger i Jobliste og fanebladet Detaljer. Find nu det program, du vil give flere kræfter, fx Photoshop.exe eller Lightroom.exe. Højreklik på det, og sørg for, at der er flueben ved Save priority. Vælg så Set CPU priority og Høj, hvis du give programmet ekstra kræfter, eller Lav, hvis du vil nedprioritere et program, som ikke er så vigtigt. Prio husker fremover din indstilling.