Her kan du se, hvordan du bruger funktionen Bulb, hvor lukkeren er åben, så længe du holder udløserknappen nede. Det er en fordel til en række motiver, men på grund af den lange lukkertid kan billederne nemt blive støjfyldte eller rystede. I videoen her kan du se, hvordan du undgår problemer.