Flere af de lysmålingsmetoder, man kan vælge mellem, måler typisk lyset i midten af billedet og ikke dér, hvor fokus er lagt. Fokuserer man på en person i siden, risikerer man derfor, at eksponeringen tilpasser sig baggrunden. I denne video kan du se, hvordan du alligevel kan få en korrekt eksponering af personen.