Her kan du se, hvilke menupunkter, du skal ind under hos alle de store kameramærker, for at gøre dit kamera personligt og klar til en ny sæson. Bemærk, at der kan være variationer i punkternes navne fra model til model, og at alle indstillinger ikke er mulige på alle modeller. Det er heller ikke alle funktioner, som findes hos alle mærker.

Canon

Skræddersyede programmer Vælg program og andre indstillinger, hvorefter du gemmer indstillingerne i menuen under Brugerdef. opt.met. (C1, C2).

Egne knapper I menuen vælger du Funktion/Andet og Brugerkontrol.

Personlig menu Vælg fanen med en stjerne længst til højre i menuen, og vælg Konfigurér og Vælg emner til registrering.

Fuld kontrol med ISO I kameramenuen vælger du ISO-hastighedsindstillinger. Herunder kan du ændre maksimal ISO og mindste lukkertid.

Præcis tid I menuen vælger du punktet Dato/Tid/Zone.

Navn i billederne Vælg Copyrightinformation i menuen. Du kan indtaste dit navn under både forfatter og copyright.

Helt opdateret Du finder den aktuelle firmwareversion ved punktet Firmwarever. i menuen.

Tjek på batteriet Vælg punktet Batteriinfo. i menuen.

Ingen lyde Du slår biplyden fra i menuen under Biptone, hvor du vælger Deaktivér.

Logisk rækkefølge I menuen vælger du Eksponering og Eksponering Bracketingsekvens. Vælg punktet -, 0, + .

Fujifilm

Skræddersyede programmer Vælg BILLEDKVALITET-INDSTILLING og RED./GEM CUSTOM. Markér en indstilling, hvorefter du kan vælge forskellige indstillinger men ikke alle.

Egne knapper Find punktet KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING i menuen, hvor du kan tildele funktioner til forskellige knapper.

Personlig menu I menuen vælger du BRUGERINDSTILLING og MIN MENU INDSTILLING samt TILFØJ EMNER.

Fuld kontrol med ISO Vælg ISO-AUTOINDSTILLING i menuen, hvor du kan justere maksimal ISO og længste lukkertid.

Præcis tid I menuen vælger du fanen OPSÆTNING. Vælg BRUGERINDSTILLING og DATO/TID.

Navn i billederne Vælg OPHAVSRETSLIG INFO i menuen, hvorefter du kan indtaste oplysningerne.

Helt opdateret Sluk kameraet, og sørg for, at der er et hukommelseskort i. Tænd kameraet, mens du holder knappen DIP/BACK. inde. Den aktuelle firmwareversion vises nu. Sluk kameraet.

Ingen lyde Vælg AF BIP-VOLUMEN i menuen, og vælg FRA.

Logisk rækkefølge I menuen vælger du KØREINDSTILLING og BKT-INDSTILLING. Vælg AE-BRAKETING og SEKVENSINDSTILLING, og vælg rækkefølgen.

Nikon

Skræddersyede programmer Indstil kameraet, som du vil have det, og gem indstillingerne i menuen under Gem personlige indstillinger i opsætningsmenuen, hvor du kan vælge fx U1 eller U2.

Egne knapper I brugerindstillingsmenuen vælger du Knapper. Herunder kan du tilpasse funktionen af forskellige knapper og hjul.

Personlig menu Vælg Min Menu og Tilføj elementer, hvorefter du kan vælge de funktioner, du vil have i menuen.

Fuld kontrol med ISO I optagemenuen vælger du ISO-følsomhedsindstillinger, og under Auto ISO- følsomhedsstyring kan du vælge maksimal ISO og mindste lukkertid.

Præcis tid Vælg Tidszone og dato i Opsætningsmenu.

Navn i billederne I menuen vælger du Copyrightoplysninger. Indtast dit navn under Kunstner og Copyright, og markér Vedhæft copyrightoplysninger.

Helt opdateret Tjek kameraets nuværende firmware ved Firmwareversion i menuen.

Tjek på batteriet Vælg Batterioplysninger i menuen. Under Batt.levetid kan du se batteriets status.

Ingen lyde I menuen vælger du Bip-indstillinger. Vælg Fra ud for Bip.

Logisk rækkefølge Vælg punktet Bracketing/flash i menuen, og vælg Bracketing-rækkefølge.Vælg Under > Målt værdi > over.

Olympus

Skræddersyede programmer Indstil kameraet, og vælg Nulstil/Brg.def.funktioner i Optagemenu 1. Vælg Tildel til brugerdefineret funktion og fx Brugerdef. funktion C1.

Egne knapper Tryk på OK-knappen, og vælg Knapfunktion. Brug indstillingshjulene til at vælg knappen, du vil skifte funktion på, og hvad den nye funktion skal være.

Fuld kontrol med ISO I menuen skal du finde punktet ISO Auto/Indst., hvor du kan indstille den øverste grænse for ISO samt længst tilladte lukkertid.

Præcis tid I Indstillinsmenu vælger du ikonet med et ur.

Navn i billederne Vælg Copyright Indstill. i menuen, og skriv dit navn under Kunstnernavn og Copyrightnavn.

Helt opdateret Vælg punktet Firmware i menuen for at tjekke den nuværende version.

Ingen lyde Under ikonet med et tandhjul vælger du højttalersymbolet og Fra.

Panasonic

Skræddersyede programmer Indstil kameraet, og vælg indstillingsmenuen. Vælg Bruger-hukommelse, og vælg, hvor du vil gemme indstillingerne.

Egne knapper I brugermenuen vælger du Betjening og Fn knap sæt. Under Indstilling til optagelse kan du vælge, hvilke knapper, der skal have en ny funktion.

Personlig menu Vælg Min menu og Min menuindstilling, og tryk på Tilføj for at vælge punkter, der skal vises i menuen.

Fuld kontrol med ISO Vælg optagemenuen og ISO følsomhed (foto), hvor du kan vælge minimum og maksimum værdi. Vælg Min. lukker tid for at indstille længste lukkertid.

Præcis tid I menuen vælger du Indstilling og Indstil ur.

Helt opdateret I menuen Indstilling vælger du Version disp.

Ingen lyde Under punktet Bip i menuen kan du skrue ned for biplyden.

Logisk rækkefølge I menuen vælger du Optag, Bracket, Bracket-type og Flere indstillinger. Ved Sekvens kan du indstille rækkefølgen.

Pentax

Skræddersyede programmer Vælg de indstillinger, du vil gemme, og gå i kameramenuen, hvor du vælger Gem funkt. USER og Gem indstillinger samt det punkt, du vil lægge indstillingerne på.

Egne knapper I kameramenuen vælger du Brugerindst. knapper. Vælg en knap, og tildel så en ny funktion.

Fuld kontrol med ISO Vælg ISO AUTO-indstilling i kameramenuen. Her kan du indstille højeste ISO-værdi og længste lukkertid.

Præcis tid Vælg Datoindstilling, og justér tid og dato.

Navn i billederne Vælg Copyright-oplysninger i menuen, og indtast dit navn under Fotograf og Copyrightholder.

Helt opdateret Vælg Firmware-info/-funkt. i menuen for at se den nuværende version.

Ingen lyde Vælg Lydeffekter i menuen. Under I fokus kan du slå lyden fra.

Logisk rækkefølge I menuen vælger du Bracketing-rækkefølge for at ændre rækkefølgen.

Sony

Skræddersyede programmer Først indstiller du kameraet. I kameramenuen vælger du Hukommelse og punktet, du vil gemme indstillingerne på.

Egne knapper Vælg Specialtast(Optag.) i menuen, hvorefter du kan vælg en knap og tildele en funktion.

Personlig menu Du kan ikke lave din egen menu, men vælge de punkter, der vises, når du trykker på knappen Fn. I menuen vælger du Funktionsmenuindst. og hvilke funktioner, du vil have på de forskellige pladser.

Fuld kontrol med ISO Vælg ISO og ISO Auto i menuen, og tryk til højre på kontrolhjulet. Nu kan du justere mindste og største ISO-værdi. Vælg ISO AUTO min. LH i menuen for at indstille lukkertiden.

Præcis tid I menuen Opsætning vælger du Indst.dato / tid.

Navn i billederne Vælg menuen Opsætning og Ophavsretsinfo. Under Indstil fotograf og Indst. ophavsretsind. kan du indtaste dit navn.

Helt opdateret Vælg Version i menuen Opsætning for at se den kameraets firmwareversion.

Ingen lyde Vælg punktet Lydsignaler i menuen, og vælg Fra.

Logisk rækkefølge Vælg Bracketindstillinger og Bracket.rækkef. for at ændre rækkefølgen.