Med auto ISO indstiller kameraet selv ISO-værdien efter lysforholdene. Her kan du se, hvordan du sætter begrænsninger for ISO-værdien, så du undgår de kornede billeder.