Mange portrætter gør sig rigtig godt i sort-hvid, og i Photoshop har du optimale muligheder for at tilpasse konverteringen. Her tilpasser vi, hvor lyse eller mørke de enkelte farver skal gengives i gråtoner, og desuden justerer vi blandt andet lysforholdene i billedet.