Med den nye funktion Select Subject kan Photoshop CC selv finde hovedmotivet og fritlægge det. Her kan du se, hvordan du bruger det smarte værktøj, så du fx kan lave en ensfarvet baggrund. Funktionen kan dog ikke bruges på alle billeder, og her viser vi også, hvornår den kommer i problemer.